Tajwid surat Al Lahab lengkap dengan penjelasannya

1 min read

Tajwid surat Al Lahab
Advertisements

Assalaamu’alaikum, Hallo sobat Piqsel Studio, pada artikel ini akan diuraikan hukum tajwid surat Al Lahab ayat 1-4. Pada artikel sebelumnya sudah dibagikan hukum tajwid surat Al Ikhlas.

Dalam surat Al Lahab terdapat beberapa hukum tajwid antara lain: Mad thabi’i, Idgham bighunnah, Qolqolah, Idzhar, dan Ikhfa.

Silahkan baca artikel ini sampai selesai agar dapat mengetahui hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al Lahab ayat 1-4.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ
tabbat yadaaa abii lahabiw wa tabb

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!”
(QS. Al-Lahab 111: Ayat 1)

مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ
maaa aghnaa ‘an-hu maaluhuu wa maa kasab

“Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.”
(QS. Al-Lahab 111: Ayat 2)

سَيَصْلٰى نَا رًا ذَا تَ لَهَبٍ
sayashlaa naarong zaata lahab

“Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).”
(QS. Al-Lahab 111: Ayat 3)

وَّا مْرَاَ تُهٗ ۗ حَمَّا لَةَ الْحَطَبِ
wamro`atuh, hammaalatal-hathob

“Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).”
(QS. Al-Lahab 111: Ayat 4)

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ
fii jiidihaa hablum mim masad

“Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.”
(QS. Al-Lahab 111: Ayat 5)

Tajwid surat Al Lahab ayat 1

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Huruf Ta sukun dibaca hames.
 2. Mad Jaiz munfashil, sebab mad thabi’i (alif disukun oleh fathah) bertemu alif pada kata yang lain.
 3. Panjang mad jaiz munfashil antara 2-5 harakat.
 4. Mad thabi’i, sebab huruf ya disukun oleh kasrah.
 5. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

لَهَبٍ وَّتَبَّ

Tajwid pada kalimat diatas ada 2, yaitu:

 1. Idgham bighunnah, sebab tanwin bertemu huruf wawu.
 2. Qolqolah kubra, sebab huruf Ba sukun karena waqaf.

Mad jaiz munfashil

مَاۤ اَغْنٰى

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Mad Jaiz munfashil, sebab mad thabi’i bertemu alif pada kata yang lain.
 2. Mad ashli, sebab ada fathah berdiri. Mad ashli disebut juga Mad thabi’i.

عَنْهُ مَا لُهٗ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Idzhar halqi, sebab nun sukun bertemu huruf Ha.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.
 3. Mad shilah qashirah, sebab Ha dlomir berharakat dlommah terbalik dan tidak bertemu huruf alif.
 4. Panjang mad shilah qashirah adalah 1 alif atau 2 harakat.

وَمَا كَسَبَ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.
 2. Qolqolah kubra, sebab huruf Ba sukun karena waqaf.

Mad thabi’i di surat Al LAhab

سَيَصْلٰى نَا

Tajwid pada kata diatas adalah Mad ashli, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif disukun oleh fathah.

رًا ذَا تَ لَهَبٍ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ikhfa haqiqi, sebab tanwin bertemu huruf Dzal/
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.
 3. Qolqolah kubra, sebab huruf Ba sukun karena waqaf.

Contoh idzhar syafawi

وَّا مْرَاَ تُهٗ

Tajwid pada kata diatas adalah:

 1. Idzhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf Ra.
 2. Huruf ra dibaca tafkhim/tebal, sebab berharakat fathah.
 3. Mad shilah qashirah, sebab HA domir berharakat dlommah terbalik.

حَمَّا لَةَ الْحَطَبِ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Ghunnah, sebab huruf mim ditasydid.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.
 3. Alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf ha.
 4. Qolqolah Kubra, sebab huruf Ba sukun karena waqaf.

Contoh Qolqolah sughra

فِيْ جِيْدِهَا

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Mad thabi’i sebab huruf ya disukun oleh kasrahah.
 2. Mad thabi’i, sebab huruf alif disukun oleh fathah.

حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

Tajwid pada kalimat diatas adalah:

 1. Qolqolah sughra, sebab huruf Ba sukun asli.
 2. Idgham bighunnah, sebab tanwin bertemu huruf mim.
 3. Idgham bighunnah, sebab nun sukun bertemu huruf mim.
 4. Qolqolah kubra, sebab huruf Ba sukun karena waqaf.

Kesimpulan

Setelah kita baca artikel diatas, maka hukum tajwid dalam surat Al Lahab ayat 1-5 diulang-ulang sama seperti pada surat-surat sebelumnya. Didalam surat Al Lahab ini hukumtajwid Qolqolah paling banyak kita temui, selain itu mad thabi’i juga lebih sering kita jumpai.

Semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah pengetahuan tentang cara membetulkan dan membaguskan bacaan Al Quran kita.

Tajwid surat Al Lail ayat 1-10

Admin
1 min read

Tajwid surat Ad Dhuha

Admin
2 min read

Perbedaan Zoom dan Google Meet

Admin
1 min read

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: